Belastingdienst

Verandering bij Belastingdienst in 2014

De budgetbeheerder blijft u beleefd verzoeken, om de voor Bewindvoering / Inkomensbeheer belangrijke post door te sturen.

Denk hierbij vooral aan de Nieuwe aanslagen van 2014. Zoals de gemeentelijke belastingen en het waterschap. Ook uitkeringsspecificaties van de gemeente en/of UWV, salaris specificaties, jaaropgaven, rekeningen en schulden. Dit geldt ook voor beschikkingen van de gemeente, belastingsdienst of andere instanties. Zie deze Handige Lijst

Zonder deze gegevens kan er bijvoorbeeld GÉÉN kwijtschelding worden aangevraagd voor de gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen.

Belastingaangifte doen voor een eventuele teruggave óf bijzondere bijstand aanvragen voor de bewindvoeringskosten is dan ook niet mogelijk.

Het niet doorsturen van deze belangrijke post kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. U loopt hierdoor waarschijnlijk extra inkomsten mis.

Belangrijke post s.v.p. blijven doorsturen!!! 

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw aandeel in het voeren van een goed en effectief bewind. Wij zijn en blijven afhankelijk van uw inzet en motivatie om een goed administratie te voeren voor u!

De Budgetbeheer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen vóór u, door niet of niet tijdig ontvangen van uw post op ons postbus adres of email adres.

De belastingdienst heeft nu een nieuw beleid dat de beschikkingen van alle toeslagen naar uw huisadres worden gestuurd. Het wordt dus nóg belangrijker dat u er voor zorgt dat deze gegevens/brieven bij ons terecht komen, als u ze thuis ontvangt. Maak ook altijd kopieën van de brieven voordat u ze naar ons opstuurt! 

Veranderingen bij Belastingdienst 2010

Het jaar 2010 is alweer van start gegaan. Er zijn een aantal veranderingen, die mogelijk op u van toepassing zijn. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Zoals al kenbaar gemaakt in onder andere de media worden de ziektekosten premies van personen met schulden bij de zorgverzekeraars geïnd via het CVB, met een premieverhoging van 30%. Dit geldt alleen voor personen die geen mogelijkheid hebben om een betalingsregeling te treffen, of waarvan de premieachterstand meer dan 6 maanden bedraagt.

De kans bestaat dat deze personen ook te maken krijgen met een boete vanwege het niet nakomen van hun betalingsverplichting. De hoogte van deze boete is nog niet bekend, en wordt geïnd via het CJIB.

De belastingdienst heeft met ingang van 2010 nog meer mogelijkheden gekregen om de bij hun uitstaande vorderingen bij personen te innen. Zij mogen nu beslag laten leggen op u inkomen en/of bankrekeningen. Ook de toegekende huur en/of zorgtoeslag mag worden verrekend.

Deze maatregelen van de zorgverzekeraars en de belastingdienst mogen gelijktijdig worden genomen. Beide bovenstaande maatregelingen mogen worden uitgevoerd bovenop een eventuele beslaglegging op het inkomen door een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder moet rekening houden met een beslagvrije voet, maar de belastingdienst en het CVB hoeven dat niet

Ga terug naar Besparen & Info

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Disclaimer : Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden.