Budgetbeheer / Inkomensbeheer

Voor wie is budgetbeheer interessant en/of nodig?  

 • Voor personen met lichte schulden of betalingsproblemen
 • Voor personen met financiële tegenvallers
 • Voor personen die 18 jaar of ouder zijn
 • Voor personen die (tijdelijk) graag hun persoonlijke administratie cq betalingen wensen te laten uitvoeren door een budgetbeheerder.

Budgetbeheer, ook wel vrijwillig inkomensbeheer of financieelbeheer genoemd, is simpel gezegd het (gedeeltelijk) beheer van uw financiën uit handen geven. 

 • Dit kan zijn ter voorkoming van het ontstaan van (nieuwe) schulden
 • Ter ondersteuning bij u persoonlijke administratie, als u in de WSNP zit
 • Moeite hebben met maandelijks terugkerende administratie
 • Bij persoonlijke problemen, zoals echtscheiding
 • Bij werkeloosheid
 • Bij overbesteding
 • Bij ziekte

Ook is het mogelijk om voor budgetbeheer te kiezen als u géén schulden heeft en het prettig vind als het automatisch voor u gedaan wordt.

Een budgetbeheerder helpt u om uw fiananciën opnieuw onder controle te krijgen, door aanpassingen van het gedrag en/of uitgavenpatroon, en zo de in het verleden opgebouwde schulden af te betalen.

Wat moet u zelf doen? (klik op de tekst)

Richtlijnen tarieven Budgetbeheer Klik Hier

Bij Budgetbeheer sluit u een contract met een budgetbeheerder . Hier komt dus géén Kantonrechter aan te pas. Vaak bieden ze u verschillende soorten pakketten van Budgetbeheer aan. Hieronder vind u een voorbeeld van een pakket:

Werkzaamheden die kunnen behoren bij een "Basispakket" Inkomensbeheer:

 • Openen van een nieuwe bankrekening op naam van de klant
 • Betalen van de Huur of Hypotheek
 • Betalen van Gas
 • Betalen van Energie
 • Betalen van Water
 • Betalen van Ziektenkostenverzekering
 • Betalen van uw "Basispakket" aan uw budgetbeheerder

Bij dit pakket worden alleen de basis vaste lasten betaald via een beheer rekening. Deze kosten zijn het belangrijkst en zullen ook altijd als eerste betaald worden. Wat over is van uw inkomen wordt overgemaakt naar uw privé rekening. Er worden géén reserveringen gedaan voor jaarafrekeningen of andere onvoorziene uitgaven. U moet dan zelf uw andere betalingen doen zoals bijvoorbeeld uw telefoon rekening, mobiele telefoon rekening, aankopen via internet. U blijft altijd de baas over u eigen financiën!

Werkzaamheden die kunnen behoren bij een "Uitgebreidpakket" Inkomensbeheer:

 • Openen van een nieuwe bankrekening op naam van de klant
 • Betalen van de Huur of Hypotheek
 • Betalen van Gas
 • Betalen van Energie
 • Betalen van Water
 • Betalen van Ziektekostenverzekering
 • Betalen van Vaste Telefoon
 • Betalen van Internet
 • Betalen van uw "Uitgebreidpakket" aan uw budgetbeheerder
 • Reservering 1 (In overleg met u)
 • Reservering 2 (In overleg met u)
 • Reservering 3 (In overleg met u)

Naast de betalingen van de vaste lasten worden er ook 3 reserveringen, in overleg, voor u gedaan voor bijvoorbeeld jaarafrekening energie en water, gemeentebelastingen, en voor onvoorziene en toekomstige uitgaven. Wat over is van uw inkomen wordt overgemaakt naar uw privé rekening. U moet dan zelf nog uw andere rekeningen / betalingen doen zoals bijvoorbeeld uw verzekeringen, mobiele telefoon rekening, aankopen via internet. U blijft altijd de baas over u eigen financiën!

Werkzaamheden die kunnen behoren bij een "Totaalpakket" Inkomensbeheer:

 • Openen van een nieuwe bankrekening op naam van de klant
 • Ontvangen van alle inkomsten* op de beheerrekening
 • Het aanschrijven van de uitkeringsinstantie of werkgever (doorgeven van nieuwe bankrekeningnummer)
 • Het bewaken dat er elke maand inkomen wordt ontvangen
 • Aanvragen bijzondere bijstand bij de gemeente voor budgetbeheer
 • Aanvragen van huurtoeslag
 • Aanvragen van zorgtoeslag
 • Aanvragen van eventuele heffingskortingen waar u mogelijk recht op heeft
 • Aanvragen van kwijtscheldingen
 • Aanvragen van begrafenisverzekering (uit beschikbare financiële ruimte en in overleg met u)
 • Aanvragen van W.A. verzekering (Wettelijke aansprakelijkheids verzekering en in overleg met u)
 • Opstellen van een budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven)
 • In kaart brengen van de openstaande rekeningen en/of schulden
 • Ontvangen van post op een postadres
 • Postadres wijzigingen doorgeven (indien nodig) aan alle instanties en bedrijven met wie u een zakelijke relatie onderhoud
 • Betalen van alle vaste lasten
 • Betalen van uw "Totaalpakket" aan uw budgetbeheerder
 • Betalen van weekgeld/huishoudgeld naar privé rekening van de klant
 • Uitvoeren van extra betalingen (uit het beschikbare ruimte in het budget)
 • Noodzakelijke reserveringen doen, zoveel als nodig is
 • Belastingaangifte box 1 over de periode dat u onder budgetbeheer staat.
 • U blijft altijd zelf de baas over uw eigen financiën 

Voor overige werkzaamheden wordt meestal een apart uurtarief in rekening gebracht. Uw budgetbeheerder zal dat vooraf kenbaar moeten maken bij u!

Voor een budgetbeheerder is het uitgangspunt dat de klanten ALTIJD zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun schulden en de afbetaling hiervan. Ook dient u als klant zorg te dragen voor voldoende inkomen op de beheer rekening. Is uw inkomen erg laag, dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Verandert uw inkomen, geef dat dan op tijd door aan uw contactpersoon.

Vanuit een goede werkrelatie wordt er vaak ‘recht op de man af’ vragen gesteld en wordt volledige openheid en eerlijkheid verwacht van u als klant.

Voor een volledige aanmelding is een intakegesprek noodzakelijk. Aan de hand van het aanvraagformulier wordt er een  budgetbeheer overeenkomst opgesteld. Ook worden er een aantal volmachten opgesteld welke door u, en eventueel uw partner, ondertekend dienen te worden.

Wat kunnen budgetbeheerders uw bieden:

 • Zorg dragen voor tijdige betaling van rekeningen, indien er voldoende saldo op uw rekening aanwezig is!
 • Één contactpersoon, uw eigen budgetcoach.
 • Een eerlijk advies wat afgestemd is op uw persoonlijke situatie.

Wat verwacht een budgetbeheerder van u?

 • Dat u hen op de hoogte houdt van veranderingen in uw persoonlijke situatie.
 • Dat u géén nieuwe financiële verplichtingen aangaat, zónder overleg met hen.
 • Uw inzet gedurende de samenwerking. En wat u zelf nog moet regelen!
 • Zie pagina Wat moet u zelf doen Een handige afvink lijst!


Categorieën: * Woonbegeleiding   * Thuisadministratie   * Besparen & Info   * Budgetbeheer   * Bewindvoering   * Mentorschap   * Curatele   * Nieuws 

* Onder inkomsten worden verstaan: Salaris, AOW, Pensioen of Uitkering, Alimentatie, Bijzondere Bijstand, Vakantiegeld en de toeslagen (waarop u recht heeft) van de belastingdienst! 

Disclaimer : Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. 'Budgetbeheer For You' doet haar best de site up-to-date te houden.

 free counters