Wat moet u zelf doen bij Budgetbeheer?

Zorgen voor voldoende inkomen
Om het budgetbeheer goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er iedere maand voldoende inkomen binnenkomt. U moet hier zelf voor zorgen. Is uw inkomen erg laag, dan kunt u misschien een aanvulling krijgen via de bijzondere bijstand in uw gemeente. Dit verschilt per gemeente! Verandert uw inkomen, geef dat dan op tijd door aan Budgetbeheer For You.

Komt er niet voldoende inkomen bij ons binnen, dan kunnen wij niet al uw vaste lasten betalen, en ontstaan er (nieuwe) schulden! Dit kan betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Zorgen voor een bankrekening voor uw leefgeld zonder roodstand!
Voor het ontvangen van uw huishoudgeld heeft u een eigen bankrekening nodig. U mag op deze rekening niet rood staan. Staat u wel rood, dan is het mogelijk dat u uw huishoudgeld niet kunt opnemen. Soms betekent dit dat u een nieuwe rekening moet openen.

Automatische incasso’s stopzetten
Betaalt u uw vaste lasten per automatische incasso? Dan moet u deze automatische incasso’s stopzetten. Zo voorkomt u dat uw vaste lasten dubbel worden betaald.

Wijzigingen op tijd doorgeven
Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie zo snel mogelijk doorgeeft. Een persoonlijke wijziging is bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Ook als u wilt gaan verhuizen moet u dit doorgeven. Een financiële wijziging is bijvoorbeeld een verhoging van uw huur. Het is erg belangrijk dat u eerst met ons overlegt voor u nieuwe financiële verplichtingen aangaat. Wij kijken dan of hier ruimte voor is in uw budgetplan. Een nieuwe verplichting is bijvoorbeeld een nieuwe verzekering of abonnement.

Geeft u wijzigingen niet (tijdig) door, dan kunnen er (nieuwe) schulden ontstaan. Dit kan betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Nota’s inleveren voor niet-maandelijkse betalingen
Nota’s voor de niet-maandelijkse betalingen moet u op tijd naar ons doorsturen. Wij kijken dan of het mogelijk is de nota uit de daarvoor bedoelde reservering te betalen. Levert u een nota niet op tijd in, dan kan er een achterstand ontstaan. Dit is dan een nieuwe schuld. Dat kan betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor!

Controleer altijd uw afschriften
U kunt via 'Budgetbeheer For You' online inlogpagina een overzicht van alle inkomsten, betalingen en reserveringen kopieëren en afdrukken. Heeft u niet deze mogelijkheid dan krijgt u maandelijks uw overzicht thuis gestuurd.
Controleer dit overzicht goed!

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. 'Budgetbeheer For You' doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact op met 'Budgetbeheer For You' !