Curatele

Personen die niet meer voor zichzelf kunnen op komen en hun belangen kunnen behartigen, kunnen onder curatele worden gesteld. Dit zijn mensen die ernstig ziek zijn of een handicap hebben. Zij zijn niet instaat zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Dit heet dan handelingsonbekwaam.

Personen die ondercuratele staan, kunnen en mogen dan niet meer zelfstandig overeenkomsten afsluiten en verplichtingen aangaan. Mogen niet trouwen, een testament laten opmaken, een samenlevingscontract afsluiten. Dit kan alleen met instemming van de curator. Ook over de persoonlijke verzorging beslist de curator.

De curator moet de persoon in kwestie zoveel mogelijk betrekken bij beslissingen. Als de persoon in kwestie dat niet kan, is hij/zij "wilsonbekwaam". In dat geval beslist altijd de curator. Als het gaat om een medisch onderzoek of behandeling, beslist de behandelend arts.

De rechtbank spreekt de ondercuratelestelling uit en benoemd daarbij een curator. De curator is dan de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde persoon. De curator beheert niet alleen het vermogen van de persoon, maar behartigt ook de belangen van zaken die niet met geld en goederen te maken hebben.

 

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Disclaimer Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden.