Geldezel!
 
 
Onnozele geldezels zijn de klos! 

Steeds vaker worden Sociaal Raadslieden Rotterdam geconfronteerd met personen die in ruil voor geld hun pinpas met pincode beschikbaar stellen aan criminelen. Door gebruik te maken van de bankrekening van een ander, proberen criminelen geld weg te sluizen dat zij via een misdrijf hebben verkregen.

Zwarte Lijst!

Vooral jongeren laten zich door criminelen als geldezel misbruiken. In ruil voor pinpas met pincode, stellen criminelen een royale vergoeding in het vooruitzicht. De bank achterhaald echter meestal deze ongebruikelijke transacties. De criminelen die de geldezel gronseld hebben, blijven meestal buiten schot. Maar de geldezel is bijna alrijd de klos! Die is immers met naam, toenaam en bankrekening bekend. Meestal beseft de jonge geldezel niet dat hij een strafbaar feit begaat, strafrechtelijke vervolging riskeert en meestal voor de financiële schade opdraait. Ook is de kans groot dat de bank de rekening van de geldezel blokkeert, omdat er sprake is van misbruik en vertrouwen. En bij andere banken komt de jongere op een zwarte lijst te staan. In 2010 werden 4.000 geldezels gepakt. Vooral in de Randstad ronselen criminelen deze jongere.

Maximum bereikt! 

'Geldezel pas op je pas' en 'Don't be a fool, don't be a money mule' zijn slogans van de preventieve campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ook heeft de vereniging samen met de politie een speciale website opgericht. ING ging nog een stapje verder. Tot 1 September konden jongeren tot 18 jaar € 1.000,00 per dag pinnen, vanaf die datum is dat teruggebracht tot € 250,00 per dag. Ook bij winkels kunnen zij nog maar € 250,00 per dag pinnen. Wil de jongere meer geld opnemen, dan kan dat alleen door met een geldig legitimatiebewijs naar een ING-kantoor te gaan. Alle jonge rekeninghouders hebben inmiddels een brief van de ING ontvangen, waarin deze maatregel wordt toegelicht. ABN AMRO heeft nog geen speciale maatregelen genomen, maar met nieuwe passen kan nog maar € 500,00 per dag worden gepind terwijl voorheen € 1000,00 het maximum was. Met een pas van de RABO kunnen jongeren sinds jaar en dag slechts € 500,00 Per Week pinnen.


Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of vragen op sociaal en juridisch gebied, dan kan de sociaal raadsman/vrouw in uw wijk wellicht een antwoord geven. Adressen en telefoonnummers zijn verkrijgbaar via 010-281 16 60 of kijk op hun website: Sociaal Raadslieden

www.pasopjepas.nl Lees hier wat een GeldEzel inhoud en hoe je het kunt voorkomen! Belangrijke website!!!!

Bron: Stadskrant Rotterdam, rubriek Sociaal Raadslieden, 19 Oktober 2011

Terug naar Tips en Weetjes

* Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. 'Budgetbeheer For You' doet haar best de site up-to-date te houden.