Handige Lijst

Om het beschermingsbewind goed uit te kunnen voeren heeft uw bewindvoerder kopieën nodig van de volgende formulieren (indien van toepassing):

 • Geldig legitimatie bewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Trouwboekje / Samenlevingscontract / Echtscheidingsvonnis, Inschrijving in echtscheidingsregister, Voogdijvoorziening, Alimentatie gegevens
 • Huurovereenkomst
 • Huurspecificatie (verkrijgbaar per 1 Januari of 1 Juli)
 • Hypotheek akte
 • Waterschapsheffing
 • Gegevens betreffende uw water en energie leverancier
 • Arbeidscontract en laatste 3 Loonstroken
 • Beschikking toekenning van uw uitkering
 • Laatste 3 uitkeringsstroken
 • Bewijzen van andere inkomsten
 • Jaaropgaven
 • Beslissing Zorgtoeslag
 • Beslissing Huurtoeslag
 • Bewijs van belasting teruggave en laatste aangifte aan de Belastingdienst
 • Overige Belastingdienst gegevens
 • Polis inboedelverzekering
 • Polis ziektekostenverzekering
 • Polis aansprakelijkheidsverzekering
 • Polis auto en/of bromfietsverzekering
 • Polis begrafenis of crematieverzekering
 • Polis levensverzekering
 • Polissen overige verzekeringen
 • Kenteken van auto en/of brommer
 • Kopie rijbewijs en/of brommer certificaat
 • Opgave van alle schulden
 • Rekeningafschriften van alle bankrekeningen van de laatste 3 maanden

Ga terug naar Besparen & Info

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. 'Budgetbeheer For You' doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact met op met 'Budgetbeheer For You' !