Mentorschap

Sommige mensen hebben, vaak ten gevolge van een ziekte, aandoening, verstandelijke beperking of verslavingsgedrag, moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Een mentor helpt mensen die hun persoonlijke belangen, omtrent leven en welzijn, niet (meer) kunnen behartigen. Deze belangen gaan dus niet over geld en goederen. U kunt hierbij denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de cliënt, de beslissing. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Is de betrokkene niet in staat zelf te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.


Voor Wie is mentorschap bedoelt?
 
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Ouderen (dementie)
  • Psychiatrische patiënten
  • Gehandicapten

Gebruikelijk is natuurlijk dat een familielid, vriend of kennis de rol van mantelzorger op zich neemt. Het komt echter veel voor dat bijvoorbeeld de sfeer in de familie dus danig is dat het om die reden verstandig is om een onpartijdige derde in te schakelen. Voor veel familieleden, vrienden of kennissen is de druk vaak te groot om die verantwoordelijkheid te dragen. Dit gaat dan ten koste van uw eigen gezondheid en dat van de persoon die mentorschap nodig heeft.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Dan zijn bewindvoerder en mentor vaak dezelfde persoon. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiële zaken gaat.

De kantonrechter beslist over de het mentorschap. Ook als iemand onder curatele staat en die curatele moet worden vervangen door een bewindvoering en/of mentorschap, beslist de kantonrechter.


Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws
 

Disclaimer Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden.