Procedure Budgetbeheer

Intakegesprek
Na persoonlijke aanmelding óf na de doorverwijzing door gemeente of instantie volgt een intakegesprek met de mogelijke klant. Dit gesprek, dat ongeveer een uur duurt, is gratis en vrijblijvend. Hierin wordt wederzijds kennis gemaakt. 
Soms wordt dit intakegesprek bijgewoond door een derde persoon, zoals de hulpverlener vanuit maatschappelijk werk of een contactpersoon van MEE of Gemeente of begeleider.
 
Klant en budgetbeheerder
Beslissen onafhankelijk van elkaar over vervolgtraject. Op basis van het intakegesprek beoordeelt de klant of hij vertrouwen heeft in de samenwerking. De Budgetbeheerder maakt ook op basis van de opgedane indruk een afweging wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden.
 
Sluiten overeenkomst
Zoals gebruikelijk in geval van budgetbeheer, wordt tussen budgetbeheerder en klant een overeenkomst gesloten. Er is meestal sprake van minimaal een 1 jarig contract en daarna per 2 maanden opzegbaar. Tenzij de doorverwijzende instantie een 3 jarig contract als eis stelt vanwege problematische schulden.
 
Werkwijze
Budgetbeheer op basis van gelijkwaardig contact met de klant. Het 1e gesprek / intake vind soms bij de klant in de thuissituatie plaats. Dit kan ook bij de budgetbeheerder op kantoor gebeuren.

Tijdens het intake gesprek moeten de volgende documenten aanwezig zijn:
- Een kopie van uw paspoort of identiteitskaart.
- Een salaris strookje of uitkeringsoverzicht.
- Mede Alle vorderingen van de schuldeisers, indien van toepassing.

U krijgt vaak een overzicht toegestuurd met een lijst van benodigde papieren, afhankelijk welk Budgetbeheer Abonnement u de voorkeur heeft.
Wanneer er een overeenstemming wordt bereikt, worden alle daarvoor bestemde formulieren ingevuld en ondertekend.
Meestal maken ze van alle papieren een kopie en sturen deze terug naar het adres van de klant.
Kleinere kantoren kennen vaak geen wachttijden en wordt uw dossier direct in behandeling genomen.

Smart FMS Systeem
Veel Budgetbeheerders werken met dit transparante systeem. Uw dossier wordt dan ingevoerd in het Smart FMS systeem. Het systeem rekent de haalbaarheidsgraad uit, en maakt een schuldenoverzicht (indien van toepassing). Het schuldenoverzicht ontvangt u ook als klant.

Er wordt een nieuwe betaalrekening voor u aangevraagd, op uw eigen naam, met inlogcode en wachtwoord om in te kunnen loggen op het Smart FMS systeem. U kunt er ook vaak voor kiezen om elke 3 maanden een papieren overzicht thuis te ontvangen! Overleg dit met uw budgetbeheerder!
Zo nodig ook een leefgeldrekening met een bankpas.
Alle betalingen die worden verricht, zowel privé betalingen als schulden, kan door u gevolgd worden door gebruik te maken van uw inlogcode en wachtwoord.
Het is van essentieel belang dat u volledig kunt zien wat er financieel gebeurd.
Transparantie staat hoog in het vaandel bij de meeste budgetbeheerders

Wanneer u geholpen wilt worden, moet u over een inkomen beschikken.
Wanneer nodig, verzorgt de budgetbeheerder de correspondentie voor haar klant. Dit kan gaan om inkomen uit werk, of een uitkering.

Kosten budgetbeheer
Meestal kan er een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstandsregeling van de Gemeente, de aanvraag hiervoor kan de budgetbeheerder ook meestal voor u verzorgen.

 

Ga terug naar Besparen & Info

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Disclaimer : Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden.