Tarieven Bewindvoering 2015:

De kosten voor bewindvoering zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Bij een inkomen op bijstandsniveau is toestemming nodig van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Indien gewenst, kan u nieuwe bewindvoerder dit voor u aanvragen.

De landelijke tarieven van het LOVCK zijn gebaseerd op 16 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan zal de bewindvoerder vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten zoals deze staan in de lijst van niet tot de normale werkzaamheden behorende activiteiten.

De kosten van beschermingsbewindvoering zijn door de rechtbanken vastgestelde bedragen en worden jaarlijks geïndexeerd. Zie ook aanbevelingen meerderjarigenbewind. Klik daarvoor naar deze site 

De door LOVCK vastgestelde tarieven voor professionele bewindvoering per 1 januari 2013 (exclusief BTW) zijn:

     Maandtarief Uurloon     Intake       Eind R&V*
1 persoon          € 73,96 € 55,50 € 337,00 € 160,00
2 personen € 88,75 € 66,60 € 404,40 € 192,00

 

*Rekening en Verantwoording (midden in het fiscale jaar, dus op een andere datum dan 31 december)


Voor het eventueel ontruimen van de door de rechthebbende verlaten woning worden er extra kosten in rekening gebracht.

Ga terug naar Besparen & Info

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact op met Budgetbeheer For You !