Tips voor Begroten

Zet uw inkomsten en uitgaven op een rij

Wanneer uw administratie op orde is kunt u gemakkelijk dingen terugvinden. Dat helpt u om uw geldzaken in de hand te houden. Maak daarom een begroting en zet uw inkomsten en uitgaven eens op een rij.

Indien uw inkomen of uitgaven bijvoorbeeld per 4 weken of per kwartaal zijn, is het voor het opstellen van een begroting het handigste wanneer u eerst alles omrekent naar een maand. 

Bij het inkomen moet u ook rekening houden met bijvoorbeeld: zorgtoeslag, huurtoeslag, heffingskortingen van de belastingdienst zoals kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, e.d.

Onder uitgaven vallen de vaste lasten zoals: huur, energie, water, ziektekosten, leefgeld, maar ook dient u rekening te houden met eventuele reserveringen t.b.v. reiskosten, jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen, hoogheemraadschap e.d. 

Automatisch sparen

Spaar automatisch. Laat de bank een vast bedrag over maken naar uw spaarrekening op het moment dat uw salaris of uitkering of pensioen binnenkomt. Ook al is het maar een klein bedrag per maand, het loont de moeite.

Kopen op afbetaling

Een product kopen op afbetaling lijkt goedkoop en aantrekkelijk, maar ga eerst na of u maandelijks dat bedrag kunt afbetalen. Kopen op afbetaling is altijd duurder. Wilt u graag iets hebben, gebruik hiervoor uw gespaarde geld en uw bent altijd voordeliger uit.

Ga terug naar TIPS

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact op met Budgetbeheer For You!