Uw Zorgverzekering

Een belangrijke maandelijks terugkerende uitgave is uw zorgverzekerings premie.

Wist u dat:

  • U verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten voor kosten als bijvoorbeeld huisarts, medicijnen en verblijf in het ziekenhuis.
  • U zelfs een boete krijgt als u geen basisverzekering hebt.
  • U naast een basisverzekering een aanvullende verzekering kan afsluiten.
  • Het belangrijk is om na te gaan of dit voor u ook nodig is.
  • U zelf mag kiezen bij welke verzekeraar u de zorgverzekering afsluit.
  • Veel zorgverzekeraars voor verschillende groepen mensen, speciale aanvullende verzekeringen hebben waarin vooral kosten verzekerd zijn waar u vaak mee te maken hebt.
  • U via verschillende sites op internet snel kunt nagaan met welke zorgverzekeraar u zaken wilt doen.
  • Al deze bovenstaande punten ook voor een Jongere geldt!

Enne....vergeet natuurlijk niet na te gaan of u recht heeft op Zorgtoeslag. Dit is een maandelijks bedrag dat u kunt aanvragen bij de Belastingdienst om een deel van u premie te betalen. U kunt het aanvragen als u 18 jaar of ouder bent, u een zorgverzekering heeft en uw inkomen niet te hoog is.

Ga terug naar Tips en Weetjes

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact met op met Budgetbeheer For you!